JM 2008/35, RvS 23-01-2008, , 200703983/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Natura 2000-gebied, Passende beoordeling, Significante gevolgen, Goede ruimtelijke ordening, Fourageergebied, Grauwe ganzen

Samenvatting

Appellanten hebben tegen het besluit van verweerder, het college van GS van Noord-Brabant, ter goedkeuring van het bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) Bergen op Zoom (ten behoeve van een stadsuitbreidingslocatie voor de bouw van zo’n 1600 woningen), beroep bij de Raad van State ingesteld. De vraag is of het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en/…

Verder lezen
Terug naar overzicht