JM 2008/39, RvS 06-02-2008, , 200606492/1 (met annotatie van Jong)

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Onthouden goedkeuring, Waterhuishouding, Waterparagraaf, Rechtszekerheidsbeginsel, Goedkeuring bestemmingsplan, Waterberging

Samenvatting

Er is beroep ingesteld tegen de beslissing van het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant over de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘‘Kom Prinsenbeek’’. Het bestemmingsplan is op 15 december 2005 door de gemeente Breda vastgesteld; op 25 juli 2006 heeft het college van gedeputeerde staten beslist over goedkeuring van dit plan. Aan meerdere artikelen van het bestemmingsplan wordt goedkeuring onthouden wegens strijd met een goede ruimtelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht