JM 2008/40, RvS 20-02-2008, , 200703603/1 (met annotatie van Zigenhorn)

Inhoudsindicatie

Dwangsom, Begrip inrichting, Eén inrichting, Mestopslag, Afstandscriterium, Onmiddellijke nabijheid, Nabijheidsvereiste

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Tubbergen aan appellant een last onder dwangsom hebben opgelegd, wegens overtreding van artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer. Het college heeft geconstateerd dat appellant op landbouwgronden in de omgeving van zijn veehouderij vaste mest heeft opgeslagen. Daarmee heeft appellant volgens het college in strijd met artikel 8.1…

Verder lezen
Terug naar overzicht