JM 2008/44, RvS 12-03-2008, , 200701994/1 (met annotatie van Pieters)

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapportage, Bedrijventerrein, Maximale mogelijkheden, Detailniveau, Doorwerking

Samenvatting

Op 20 februari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel besloten over de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘‘Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)’’ zoals dat was vastgesteld door de gemeenteraad van Almelo op 11 juli 2006. Tegen dit goedkeuringsbesluit hebben appellanten beroep ingesteld.

Appellanten betogen dat het milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld ten behoeve van het vastleggen van de locatie van het bedrijventerrein in het streekplan niet zonder meer ten grondslag kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht