JM 2008/45, RvS 30-01-2008, , 200608011/1 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Uitvoerbaarheidstoets bestemmingsplan, Natuurcompensatie, Ontheffingplicht, Mededeling, Voortoets

Samenvatting

Beroep tegen goedkeuring van een bestemmingsplan. Appellanten betogen dat de aantasting van natuurwaarden onvoldoende wordt gecompenseerd en dat deze gronden niet geschikt zijn voor vogels omdat ze langs de Randweg liggen en derhalve onderhevig zijn aan geluidsoverlast en het risico bestaat dat de vogels worden doodgereden. Het provinciale beleid met betrekking tot de wijze van natuurcompensatie is neergelegd in de ‘‘Beleidsregel natuurcompensatie’’ (hierna: de beleidsregel) uit 2005. De Afdeling ziet geen grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht