JM 2008/47, RvS 28-02-2008, , 200801058/1

Inhoudsindicatie

Vergunningplicht, Exploitatie, Project, Bouwproject, Kolencentrale

Samenvatting

Verzoekster, Stichting Greenpeace Nederland, heeft de minister van LNV verzocht handhavend op te treden tegen het ten behoeve van een kolengestookte centrale zonder vergunning krachtens de Nbw 1998 uitvoeren van bouwwerkzaamheden op het terrein van E.ON Benelux NB op de Maasvlakte Rotterdam. Dit verzoek werd door de minister wegens onbevoegdheid doorgezonden aan GS van Zuid-Holland (verweerder). Na bezwaar bij het college tegen het uitblijven van een besluit op haar verzoek, …

Verder lezen
Terug naar overzicht