JM 2008/48, RvS 28-02-2008, , 200801056/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Bevoegd gezag, Natura 2000-gebied, Kolencentrale, Vergunningplicht, Voordelta, Provinciale indeling

Samenvatting

E.On is voornemens een kolengestookte centrale op de Maasvlakte te bouwen, nabij onder meer de ‘Voordelta’, een Natura 2000-gebied ingevolge de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Zij heeft hiervoor bij het college van GS van Zuid-Holland een artikel 19d Nbw 1998-vergunning aangevraagd voor het oprichten en exploiteren van de centrale. Voorzover betrekking hebbende op het gebied ‘Voordelta’ heeft GS de…

Verder lezen
Terug naar overzicht