JM 2008/49, RvS 05-03-2008, , 200606949/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Beschermd natuurmonument, Natura 2000-gebied, Habitatrichtlijngebied, Richtlijnconforme interpretatie

Samenvatting

Appellanten hebben beroep ingesteld bij de Afdeling vanwege het afwijzen door verweerder – het college van GS van Noord-Holland – van een verzoek om handhaving op grond van de Nbw 1998 ten aanzien van een terrein dat gebruikt wordt als parkeerplaats in het beschermd natuurmonument en Habitatrichtlijngebied de ‘Schoorlse duinen’. Appellanten stellen dat het bestreden besluit onterecht aan artikel 19d Nbw 1998 is getoetst. Volgens de Afdeling is er geen sprake van…

Verder lezen
Terug naar overzicht