JM 2008/55, RvS 09-04-2008, , 200704046/1 (met annotatie van Brakels)

Inhoudsindicatie

Zorgplicht, Jerrycans, Vullen brandstofreservoirs, Bodembeschermende maatregelen, Benzine

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Noord-Holland (GS) hebben een last onder dwangsom opgelegd aan Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. (ECP) wegens overtreding van onder andere artikel 13 van de Wet bodembescherming. ECP betoogt dat art. 13 Wbb niet is overtreden omdat daarvoor is vereist dat een handeling als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 van de Wet bodembescherming, is verricht. ECP stelt dat het tijdelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht