JM 2008/56, RvS 05-09-2007, , 200607346/1 (met annotatie van Te Hofsté)

Inhoudsindicatie

Industrieterrein, Milieubeleidsplan, Provinciaal milieubeleidsplan, Gemeentelijke bevoegdheid, Aanwijzing sportterrein

Samenvatting

In de onderhavige zaak speelt de vraag of gedeputeerde staten (GS) een milieuvergunning (gedeeltelijk) mogen weigeren, welke weigering in hoofdzaak is gebaseerd op het provinciale milieubeleidsplan, terwijl de milieuwetgeving voldoende ruimte biedt voor de gevraagde geluidsruimte. Oftewel: kunnen GS met hun provinciaal beleid de Wet geluidhinder doorkruisen?

Bij besluit van 22 augustus 2006 hebben GS de gevraagde milieuvergunning voor een motorsportterrein gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd. Zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht