JM 2008/58, RvS 13-02-2008, , 200606822/1 (met annotatie van De Vries)

Inhoudsindicatie

Onderzoek beperkt tot 2010, Autonome ontwikkeling verkeer, Toename aantal passagiers, Uitbreiding bedrijventerrein

Samenvatting

Het besluit heeft betrekking op de indeling en het gebruik van het luchtvaartterrein Maastricht. Daardoor stijgt het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht. Verweerders betogen dat is uitgegaan van maximaal gebruik van de geluidsruimte in 2010 en dat een verslechtering van de luchtkwaliteit daarna is uitgesloten. De Afdeling overweegt dat in beginsel niet kan worden volstaan met luchtkwaliteitonderzoeken die alleen inzicht geven in het jaar 2010. De verplichtingen uit het…

Verder lezen
Terug naar overzicht