JM 2008/59, RvS 26-03-2008, , 200704973/1 (met annotatie van De Vries)

Inhoudsindicatie

Afwijzing uitbreiding 80-km trajecten, Verkeersbesluiten, Overschrijding grenswaarden, Luchtkwaliteit, Verkeersmaatregelen

Samenvatting

In geding is de afwijzing door de minister van Verkeer en Waterstaat van het verzoek van de Vereniging Milieudefensie om voor elf Rijkswegtrajecten de maximumsnelheid te verlagen tot 80 kilometer per uur.

Op de wegvakken waarop het verzoek betrekking heeft worden de grenswaarden NOx en PM10 overschreden. Artikel 7, eerste lid Blk is niet van toepassing, omdat de weigering de gevraagde verkeersmaatregelen te treffen geen gevolgen kan hebben voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht