JM 2008/62, RvS 26-03-2008, , 200702595/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Natura 2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Richtlijnconforme interpretatie, Zorgvuldigheidsbeginsel, Ontheffing, Nbw 1998-vergunning, Ontgrondingswerkplan, Leefgebied das

Samenvatting

Appellanten, de Stichting Behoud Brunssummerheide e.a., hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van GS Limburg ter goedkeuring van het werkplan 2006-2007 voor de ontgronding en inrichting van de groeve Sigrano te Heerlen. Dit bezwaar werd door het College ongegrond verklaard, waartegen appellante vervolgens beroep bij de Afdeling heeft ingesteld.

Appellante stelt dat het college ten onrechte…

Verder lezen
Terug naar overzicht