JM 2008/63, RvS 26-03-2008, , 200800289/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Significante gevolgen, Aantasting natuurlijke kenmerken, Natura 2000-gebied, Passende beoordeling, ‘Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000’

Samenvatting

Tegen het besluit van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (verweerder) waarmee een artikel 19d Nbw 1998-vergunning is verleend voor de uitbreiding/wijziging van het veebestand op de pelsdier- en rundveehouderij in de omgeving van het Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied Kampina en Oisterwijkse Vennen, heeft de Stichting Openbare Ruimte bezwaar gemaakt en zij heeft de Raad van State verzocht een voorlopige…

Verder lezen
Terug naar overzicht