JM 2008/7, Rechtbank Maastricht 26-09-2007, , 103016 / HA ZA 05-718

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad, Onjuiste mededelingen aan adviseur, Geen overmacht, Aansprakelijkheid bedrijfsmatige gebruiker voor gebrekkige opstal, Geen waarschuwingsplicht aannemer

Samenvatting

De gedragingen van Essent jegens haar adviseur Kema en de aannemer VSB, zoals beschreven in de zaak tussen Prorail en Essent (zie Beek I) brengen met zich mee dat Essent op grond van artikel 6: 162 BW aansprakelijk is jegens de Staat voor de door hem geleden schade.

Ten aanzien van het beroep van de Staat op artikel 6:174 BW: op zichzelf genomen is…

Verder lezen
Terug naar overzicht