JM 2008/70, RvS 09-04-2008, , 200704644/1 (met annotatie van Wiggers)

Inhoudsindicatie

Vergunde activiteiten, Omgevingsgeluid, Karakterisering omgevingsgeluid, Leurboten, Geluidhinder, Bunkerstation, Bestaande rechten, Kennis vergaren omtrent relevante feiten, Motiveringsbeginsel

Samenvatting

Aan de orde is een revisievergunning voor een bunkerstation, waar gas- en smeerolie worden verkocht en verpompt en scheepsartikelen worden verkocht. Eerder verleende rechten, waar het bevoegd gezag rekening mee moet houden, zien op de vergunde activiteiten en niet op de eerder vergunde geluidsnormen.

Op grond van de Richtlijnen voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid dienen bij het vaststellen…

Verder lezen
Terug naar overzicht