JM 2008/71, RvS 12-12-2007, , 200700759/1 (met annotatie van Bokelaar)

Inhoudsindicatie

Ecologische hoofdstructuur, Kwetsbaar gebied, Bedrijfsbelang, Natuurbelangen, Verzuring, Voor verzuring gevoelig gebied, Vernietigen besluit.

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben op grond van artikel 2 ‘‘oud’’, lid 2, van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) vastgesteld welke gebieden in de provincie Utrecht deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Tegen dat besluit zijn een vijftal beroepen ingesteld.

Een van de appellanten stelt dat bij de vaststelling welke gebieden in de omgeving van haar veehouderij tot de EHS behoren, onvoldoende gewicht…

Verder lezen
Terug naar overzicht