JM 2008/72, RvS 27-02-2008, , 200703236/1 (met annotatie van Bokelaar)

Inhoudsindicatie

Stankhinder, Bestaande rechten, Categorie-indeling, Cumulatieberekening, Verwaarloosbare Cumulatieve bijdrage, Cumulatie

Samenvatting

Er is beroep ingesteld tegen het verlenen van een oprichtingsvergunning voor een pluimveebedrijf (besluit van 3 april 2007). Alle appellanten stellen dat de inrichting stankhinder veroorzaakt, terwijl er onvoldoende bestaande rechten zijn om de vergunningverlening op te baseren. Ook stellen zij dat de gemeente het nabijgelegen sportcomplex ten onrechte als een categorie III-object in de zin van de Brochure Veehouderij en Hinderwet (Brochure) heeft aangemerkt. Sommige appellanten…

Verder lezen
Terug naar overzicht