JM 2008/75, RvS 07-05-2008, , 200604924/1 (met annotatie van Pieters)

Inhoudsindicatie

Goedkeuring bestemmingsplan, Mitigerende maatregelen, Habitattoets, Passende beoordeling, Instandhoudingsdoelstellingen, Habitatrichtijngebied, Bestemmingsplan, Ontheffing, Significante gevolgen, Milieueffectrapportage, M.e.r

Samenvatting

Appellanten hebben beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het besluit van verweerder – gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant – ter goedkeuring van het bestemmingsplan ‘‘De Zuiderklip’’ van de gemeente Drimmelen. Het plangebied ligt deels in de Biesbosch, een Natura 2000-gebied ingevolge de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

De Flora…

Verder lezen
Terug naar overzicht