JM 2008/80, Voorzieningenrechter rechtbank Haarlem 03-03-2008, , AWB 08-1592, AWB 08-1591, AWB 08-2161, AWB 08-2166 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Dwingende reden van openbaar belang, Gunstige staat van instandhouding, Strikt beschermde soorten, Openbaar belang, Instandhouding, Beschermde soorten, Ontheffing, Voorlopige voorziening

Samenvatting

Ontheffingverlening op grond van artikel 75 van de Flora en faunawet voor de sloop van gebouwen, saneringswerkzaamheden en ten behoeve van woningbouw. De voorzieningenrechter deelt het standpunt dat de ontheffing kan worden veleend op grond van artikel 2, derde lid, onder e, Vrijstellingsbesluit, voor zover de verleende ontheffing betrekking heeft op werkzaamheden die noodzakelijk zijn ter…

Verder lezen
Terug naar overzicht