JM 2008/81, RvS 09-05-2008, , 200802430/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Wadddenzee, Bevoegd gezag, Eems-Dollard, Multi-fuelcentrale, Natura 2000-gebied

Samenvatting

De minister van LNV heeft aan NUON BV een artikel 19d Nbw 1998-vergunning verleend voor het bouwen, in werking hebben, houden en uitvoeren van regulier onderhoud van een multi-fuelcentrale in de Eemshaven. Hiertegen hebben verzoekers bezwaar gemaakt en bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De locatie van de centrale is in de onmiddellijke nabijheid van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht