JM 2008/82, RvS 19-03-2008, , 200705262/1 (met annotatie van De Vries)

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Ontgronding, Afkalving walkant, Haven, Insteekhaven

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben een ontgrondingenvergunning verleend ten behoeve van de aanleg van een insteekhaven en ter voorkoming van afkalving. De Afdeling acht het aannemelijk gemaakt dat de ontgronding zal bijdragen aan het tegengaan van verdere afkalving. Hoewel de voorgenomen ontgronding in strijd is met het bestemmingsplan heeft de gemeente aangegeven dat zij medewerking zal verlenen door middel van een herziening van het bestemmingsplan. Aan artikel 10, zevende lid Og wordt derhalve voldaan. In het…

Verder lezen
Terug naar overzicht