JM 2008/84, RvS 23-04-2008, , 200705739/1 (met annotatie van Thijssen)

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang, Mandaat, Gedektverklaring, Handhaving, Onbevoegd genomen besluit, Splijtstof

Samenvatting

Het verbod zich zonder vergunning te ontdoen van splijtstoffen (in Rusland) kan op basis van artikel 83a van de Kernenergiewet door middel van bestuursdwang, zoals voorgeschreven in artikel 18.7 Wet milieubeheer, worden gehandhaafd.

De minister van VROM heeft zulk een verzoek tot handhaving van Greenpeace afgewezen.

Artikel 18.7, aanhef en onder b, Wet milieubeheer schrijft voor dat Onze betrokken ministers bevoegd zijn op een…

Verder lezen
Terug naar overzicht