JM 2008/9, RvS 14-11-2007, , 200609294/1 (met annotatie van De Vries)

Inhoudsindicatie

Stand still-beginsel, Revisievergunning, Oprichtingsvergunning

Samenvatting

Een revisievergunning wordt aangevraagd voor een inrichting waarvan de Wm-vergunning was geëxpireerd op het moment van het besluit. De aanvraag voor een revisievergunning moet worden beoordeeld als zijnde een oprichtingsvergunning. In de bij het bestreden besluit vergunde situatie wordt de grenswaarde voor zwevende deeltjes van 50 g/m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie meer dan vijfendertig maal per kalenderjaar zal worden overschreden. Bij toepassing van artikel 7, derde lid aanhef en onder a…

Verder lezen
Terug naar overzicht