JM 2008/99, Voorzieningenrechter rechtbank Haarlem 02-06-2008, , AWB 08-3851 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Ganzen. Schadebestrijding. Populatiebeheer. Ontheffingsgrondslag

Samenvatting

Deze zaak betreft het beroep tegen een ontheffing voor de bestrijding van schade veroorzaakt door ganzen. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de ontheffingsgrondslag populatiebeheer zich verdraagt met artikel 68 Ffw. De voorzieningenrechter constateert dat de voorzieningenrechter van de rechtbank deze vraag in een vergelijkbare procedure tussen dezelfde procespartijen reeds bij uitspraak van 4 mei 2007, daarin tevens de hoofdzaak afdoend, ontkennend heeft beantwoord. Verweerder heeft wegens hem moverende redenen geen beroep ingesteld tegen deze uitspraak, …

Verder lezen
Terug naar overzicht