JM 2009/113, Voorzieningenrechter Rechtbank Leeuwarden 26-05-2009, , AWB 09/651, AWB 09/652 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Dwingende redenen van groot openbaar belang, Alternatieven, Motivering, Vleermuizen, Strikt beschermde soorten, Compenserende maatregelen, Dwingende redenen, Openbaar belang, Vleermuizentunnel, Gewone dwergvleermuis, Watervleermuis

Samenvatting

Bij besluit van 7 oktober 2008 heeft de minister van LNV aan de Stichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ontheffing verleend als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet. Het betreft het project ‘nieuwbouw en verbouw Noordelijke Hogeschool Leeuwarden’ te Leeuwarden. De werkzaamheden zullen bestaan uit grootschalige sloop- en bouwactiviteiten voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht