JM 2009/20, Rechtbank Leeuwarden 19-12-2008, BG7783, AWB 08/2727 (met annotatie van Boerema.)

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang, Edelherten, Uitzetten dieren, Overtreder, Begunstigingstermijn, Vereiste spoed, Voorlopige voorziening

Samenvatting

Op Terschelling zijn – mede door verzoeker – tien edelherten uitgezet, in strijd met het wettelijk verbod op het uitzetten van dieren als neergelegd in artikel 14 van de Flora- en faunawet. De minister van LNV heeft ten aanzien van verzoeker bestuursdwang toegepast.

De bestuursdwang bestaat uit het op kosten van verzoeker vangen, (tijdelijk) huisvesten en het (uiteindelijk) verwijderen van deze dieren van Terschelling.

Naar het…

Verder lezen
Terug naar overzicht