JM 2009/38, HvJ EG 17-02-2009, , C-552/07 (met annotatie van Douma)

Inhoudsindicatie

Genetisch gemodificeerde organismen, Plaats van introductie, Vertrouwelijkheid, Openbaarmaking, Kennisgeving, Milieuinformatie, Voorzorgsbeginsel, Milieurisico, Toelatingsprocedure

Samenvatting

De Franse gemeente Sausheim weigerde aan dhr. Azelvandre de prefectorale briefwisseling en aanbouwgegevens mee te delen met betrekking tot veldproeven in het kader van de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). In de hieropvolgende rechtszaak verklaart het Tribunal administratif de Strasbourg deze stilzwijgende weigering nietig. In hoger beroep belandt de zaak voor de Franse Raad van State (Conseil d’État) die…

Verder lezen
Terug naar overzicht