JM 2009/45, Voorzieningenrechter Rechtbank Leeuwarden 24-02-2009, , AWB 09/203 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Kievitseieren, Kleine hoeveelheden, ‘Wise use’, Gunstige staat van instandhouding, Handhaving, Ontheffing, Rapen kievitseieren

Samenvatting

Ontheffing voor rapen van kievietseieren wordt aangevochten. Verzoekster betoogt dat verweerder zich niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat de kievitenpopulatie op een bevredigend niveau wordt gehandhaafd, nu uit cijfers van het Weidevogelmeetnet Friesland blijkt dat al jaren sprake is van een significante teruggang van de kievitenpopulatie en dat deze populatie van 1996 tot 2008 bijna is gehalveerd. Gelet hierop mag volgens verzoekster geen ontheffing voor het rapen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht