JM 2010/113, RvS 21-07-2010, , 200807503/1/T1/R2 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied, Natura 2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Staatsnatuurmonument, Oude doelen, Windturbines, Externe werking, Cumulatie, Bestuurlijke lus

Samenvatting

Tegen het besluit van verweerder, waarbij een artikel 19d Nbw 1998-vergunning werd verleend voor het plaatsen en in werking hebben van drie windturbines in de nabijheid van het Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied Krammer-Volkerak, heeft appellant bezwaar/beroep aangetekend. Het gebied had voorheen de status van beschermd natuurmonument/staatsnatuurmonument. In hetgeen appellant heeft aangevoerd ziet de Afdeling

Verder lezen
Terug naar overzicht