JM 2010/133, RvS 20-10-2010, , 20100814/1 (met annotatie van Flietstra)

Inhoudsindicatie

Nulsituatie, Bodemonderzoek, Voorschrift, Bodembedreigende activiteit, Vloeistofdichte voorziening, Vloeistofkerende voorziening

Samenvatting

Bij besluit van 22 december 2009 heeft het college aan appellante sub 2 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkens- en runderslachterij. Dit besluit is op 23 december 2009 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft appellant sub 1 bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 22 januari 2010, en appellante

Verder lezen
Terug naar overzicht