JM 2010/80, Rechtbank Leeuwarden 25-01-2010, , 101994 / KG ZA 10-10

Inhoudsindicatie

Bouwen, Vergunningplicht, Onrechtmatige daad, Belangenafweging, Bouwwerkzaamheden, Oprichten, Kort geding, Reststoffenenergiecentrale, Vernietigen vergunning

Samenvatting

De milieuvergunning voor een reststoffenenergiecentrale te Harlingen is bij uitspraak van de ABRvS van 13 januari 2010 vernietigd. Niettemin is de onderneming, die de vergunning had aangevraagd en verkregen, ook nadien doorgegaan met bouwen. Dit levert een overtreding op van art. 8 lid 1 aanhef en onder a Wm, krachtens welke bepaling het verboden is zonder een daartoe strekkende vergunning de inrichting op te…

Verder lezen
Terug naar overzicht