JM 2010/90, HvJ EG 08-07-2010, , C-343/09 (met annotatie van Douma)

Inhoudsindicatie

Grenswaarden, Additieven, Brandstof, Emissiebeperkingen, Luchtverontreiniging, Volksgezondheid, Stand van wetenschap, Voorzorgsbeginsel, Evenredigheidsbeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Rechtszekerheidsbeginsel, Etikettering, Consumentenbescherming

Samenvatting

In geschil is de vraag of de EU het gebruik van een stof kan beperken op basis van de verdenking dat deze stof schadelijke eigenschappen bezit, in afwachting van een testmethode waaruit duidelijk moet gaan worden of deze verdenking gerechtvaardigd is? Deze vraag is hier aan de orde met betrekking tot het invoeren van limieten inzake het metaalhoudende additief methylcyclopentadieen-mangaan-…

Verder lezen
Terug naar overzicht