JM 2011/1, Rechtbank Leeuwarden 21-07-2010, , 92832 / HA ZA 08-912 (met annotatie van Bos)

Inhoudsindicatie

Asbestverontreiniging, Koopovereenkomst, Non-conformiteit, Garantie, Mededelingsplicht, Puinstort, Verjaring, Onrechtmatige daad, Rechtvaardigingsgrond

Samenvatting

Eiser A. heeft in 2006 onderhandelingen gevoerd met Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) over de verkoop van de onroerende zaak. Aan BBL als overheidsbedrijf kan enkel schone grond worden overgedragen. Om die reden is afgesproken dat eerst een bodemonderzoek moest worden verricht en, voor het geval uit dat onderzoek van vervuilde grond mocht blijken, A. de verplichting heeft de grond voor overdracht te saneren. …

Verder lezen
Terug naar overzicht