JM 2011/109, RvS 17-08-2011, BR5173, 200909832/1/T1/R1 (met annotatie van Hoevenaars)

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapportage, Bestemmingsplan, Autonome ontwikkeling, Referentiealternatief, Voorkeursalternatief

Samenvatting

De gemeenteraad van Den Haag heeft het bestemmingsplan "Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid)" vastgesteld. Het bestemmingsplan is voor een klein deel (de bestaande begraafplaats en een aantal kantorencomplexen) conserverend van aard en voorziet daarnaast in een transformatie van het bedrijventerrein Binckhorst naar een gemengd woon- en werkgebied. Ook voorziet het bestemmingsplan in de mogelijkheid om de bestaande Binckhorstlaan te ontwikkelen tot een deel van de Rotterdamse baan (voorheen Trekvliettracé genoemd), …

Verder lezen
Terug naar overzicht