JM 2011/118, Rechtbank Haarlem 20-07-2011, BR2219, 15/994585-10 (met annotatie van L. Boerema)

Inhoudsindicatie

Savannah kat, Onrechtmatige invoer, Beschermende uitheemse diersoort, Uitheemse diersoort, Invoeren dieren, Vergunningplicht, Hybride dieren

Samenvatting

Verdachte heeft een beschermde uitheemse diersoort, te weten een Savannah kat, gekocht en vanuit de Verenigde Staten in Nederland ingevoerd zonder de daarvoor vereiste vergunning. De Savannah kat (Leptailures serval) is op grond van artikel 5 van de Flora- en faunawet, juncto artikel 4, tweede lid, onder a, van de Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en…

Verder lezen
Terug naar overzicht