JM 2011/120, Panel en Appellate Body Wereldhandelsorganisatie (WTO) 15-09-2011, , DS381/R (met annotatie van W.Th. Douma)

Inhoudsindicatie

Labels, Dolfijnen, Tonijnvangst, Visserij, Certificering, Technische voorschriften, Normen, Internationale standaard, Discriminatie, Onevenredigheid, Non-discriminatie

Samenvatting

Mexico slaagde erin een WTO Panel ervan te overtuigen dat de VS-regelgeving inzake vrijwillige labels op tonijn in strijd met het WTO-recht, en meer specifiek met de Overeenkomst inzake Technische Handelsbelemmeringen (Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement) is. De VS-regels schrijven voor dat er alleen maar claims inzake de bescherming van dolfijnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht