JM 2011/128, HvJ EU 22-09-2011, , C-295/10 (met annotatie van G.A.J.M. Hoevenaars)

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapportage, M.e.r.-beoordeling, Gecombineerde procedure, Varkenshouderij

Samenvatting

Op 22 september 2011 heeft het Europese Hof van Justitie op verzoek van het administratief hooggerechtshof van Litouwen uitspraak gedaan (een zogenoemde prejudiciële procedure) om uit te leggen of voldaan is aan de vereisten van de Strategische milieubeoordelingsrichtlijn (richtlijn 2001/42, hierna: SMB-richtlijn) bij twee gedetailleerde bouw- en bodemplannen voor twee complexen voor intensieve varkenshouderij met een capaciteit van 4.000 varkens.

Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht