JM 2011/38, HvJ EU 16-12-2010, , C-165/09, C-166/09 en C-167/09 (met annotatie van Douma)

Inhoudsindicatie

Luchtkwaliteit, Nationale emissieplafonds, Zwaveldioxide, Stikstofoxide, IPPC vergunningverlening, Elektriciteitscentrales, Richtlijnconforme uitleg

Samenvatting

Oorspronkelijke taal van de uitspraak: Duits.

Er zijn in Nederland diverse kolengestookte elektriciteitscentrales in aanbouw. Tegen de milieuvergunningen van drie van deze centrales (twee in de regio Rotterdam en één in de Eemsmond) lopen rechtszaken bij de Raad van State. De Nederlandse rechters hebben in deze zaken zogeheten prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) over de interpretatie van het Europese recht…

Verder lezen
Terug naar overzicht