JM 2011/40, Rechtbank Leeuwarden 20-12-2010, BO8190, AWB 10/537 (met annotatie van Wolters)

Inhoudsindicatie

Asbest, Asbestverwijdering, Handhaving, Stilleggen sloopwerkzaamheden, Sloopwerkzaamheden

Samenvatting

Bij controle van sloopwerkzaamheden aan een melkveestal met bijgebouwen, is geconstateerd dat het slopen van asbest is uitgevoerd door medewerkers van een bedrijf dat niet in het bezit is van het verplichte certificaat voor asbestverwijdering. De werkzaamheden zijn door de toezichthouder stilgelegd. Dit besluit is door het college van B en W van de gemeente Opsterland schriftelijk bevestigd. Op grond van artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, is immers een…

Verder lezen
Terug naar overzicht