JM 2011/59, HvJ EU 03-03-2011, , C-50/09 (met annotatie van Hoevenaars)

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapportage, M.e.r.-beoordeling

Samenvatting

Op 3 maart 2011 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over een door de Europese Commissie op 4 februari 2009 ingesteld beroep tegen Ierland. Volgens de Europese Commissie is Ierland de verplichtingen uit de M.e.r.-richtlijn niet nagekomen, omdat: 1. art. 3 van de M.e.r.-richtlijn verplichtingen oplegt die verder gaan dan de vereisten opgenomen in art. 4 tot en met…

Verder lezen
Terug naar overzicht