JM 2011/61, HvJ EU 24-03-2011, , C-435/09 (met annotatie van Hoevenaars)

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapportage, M.e.r.-beoordeling

Samenvatting

Op 24 maart 2011 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over een door de Europese Commissie op 4 november 2009 ingesteld beroep tegen België. Daarbij voert de Europese Commissie de volgende beroepsgronden aan: 1. In de Vlaamse regelgeving houden de vastgestelde drempelwaarden voor meerdere op bijlage II bij de M.e.r.-richtlijn opgenomen projecten slechts rekening met de omvang van het project, zonder de overige in bijlage III genoemde criteria…

Verder lezen
Terug naar overzicht