JM 2012/1, RvS 30-11-2011, BU6382, 201010838/1/T1/H3 (met annotatie van K.J. De Graaf)

Inhoudsindicatie

Inlichtingen, Kennisneming stukken, Tussenuitspraak, Veiligheidsonderzoek

Samenvatting

De minister van Binnenlandse zaken heeft onder verwijzing naar artikel 87 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (hierna: de Wiv) in samenhang met artikel 8:29, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht medegedeeld dat ten aanzien van enkele op de zaak betrekking hebbende stukken alleen de Afdeling van deze stukken kennis mag nemen. De Afdeling is, anders dan in de uitspraak van 13 juni 2007, zaak nr

Verder lezen
Terug naar overzicht