JM 2012/105, Gerecht EU (Zevende Kamer) 14-06-2012, , T-396/09 (met annotatie van W.Th. Douma)

Inhoudsindicatie

Verplichting lidstaten bescherming en verbetering luchtkwaliteit, Tijdelijke afwijkingen, Verzoek tot interne herziening, Maatregel van individuele strekking, Administratieve handeling, Toetsing aan internationale verdragen, Uitleg verdragsbepalingen, Ontvankelijkheid, Inspraak, NGO's

Samenvatting

Net als in de zaak T-338/081  verzochten NGO’s de Europese Commissie een besluit intern te heroverwegen. In deze zaak gaat het om de Commissie beschikking van 7 april 2009 waarbij het aan Nederland werd toegestaan om later aan de jaarlijkse EU grenswaarde…

Verder lezen
Terug naar overzicht