JM 2012/130, RvS 27-06-2012, BW9573, 201108336/1/T1/R1 (met annotatie van S.M. van Velsen)

Inhoudsindicatie

M.e.r.-beoordeling, Toeristische en recreatieve voorzieningen, Conferentieruimte

Samenvatting

Bij besluit van 14 december 2010 heeft de raad van de gemeente Eijsden-Margraten het bestemmingsplan "Hotel Gronsveld" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van perifere detailhandel (hierna: PDV) en grootschalige detailhandel (hierna: GDV) met een brutovloeroppervlakte (hierna: b.v.o.) van maximaal 13.000 m2, een hotel en…

Verder lezen
Terug naar overzicht