JM 2012/146, RvS 03-10-2012, BX8942, 201107056/1/T1/A3 (met annotatie van L. Boerema)

Inhoudsindicatie

Steenuilen, Nesten, Vernielen nesten, Ontheffing, Vaste rust- of verblijfplaats, Fourageergebied

Samenvatting

Bij besluit van 13 november 2009 heeft de minister van LNV, thans de staatssecretaris van EL&I, een aanvraag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (belanghebbende) tot ontheffing van de in artikel 11 van de Ffw neergelegde verboden ten aanzien van de steenuil afgewezen. Bij besluit van 22 juli 2010 heeft de minister het door IVN daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 17…

Verder lezen
Terug naar overzicht