JM 2012/152, RvS 01-08-2012, BX3296, 201111671/1/R1 (met annotatie van G.A.J.M. Hoevenaars)

Inhoudsindicatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Conserverend bestemmingsplan, Drempelwaarde, Uitbreiding museum, MER, Bestemmingsplan

Samenvatting

Op 19 september 2011 heeft de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland het bestemmingsplan ‘Denekamp Kern’ vastgesteld. Het plan is grotendeels conserverend van aard, maar maakt wel de uitbreiding van het museum Natura Docet (hierna: het museum) mogelijk. Appellanten voeren onder andere aan dat voor de uitbreiding van het museum beoordeeld had moeten worden of een MER had moeten worden gemaakt.

Verder lezen
Terug naar overzicht