JM 2012/154, RvS 29-08-2012, BX5932, 201001848/1/T1/A4 (met annotatie van G.A.J.M. Hoevenaars)

Inhoudsindicatie

Samenhang, Project, Vergunning, Kalksteenwinning, Cementproductie

Samenvatting

Op 5 januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Limburg een Wm-vergunning verleend aan Enci voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor klinker- en cementproductie aan de Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht en een revisievergunning voor de activiteiten in de groeve. Hiertegen heeft de Stichting Enci Stop (SES) beroep ingesteld. Ook Enci heeft beroep ingesteld tegen enkele voorschriften uit de milieuvergunning. In deze samenvatting…

Verder lezen
Terug naar overzicht