JM 2012/48, RvS 29-02-2012, BV7286, 201002029/1/R2 (met annotatie van S.M. van Velsen)

Inhoudsindicatie

Milieuzonering, Maximale mogelijkheden, Doorwerking, Bestuurlijke lus, M.e.r, Geluidhinder evenemententerreinen, Recreatiewoningen, Geluidgevoelig

Samenvatting

Bij besluit van 17 december 2009, kenmerk B09.000873, heeft de raad van de gemeente Dronten het bestemmingsplan "Ellerveld (8030)" vastgesteld. Het plan voorziet in de mogelijkheid om een evenemententerrein met gebouwen en andere bouwwerken, een bungalowpark met maximaal 350 vrijstaande recreatiewoningen met bijbehorende voorzieningen en twee ecologische verbindingszones te realiseren. Het plangebied grenst aan de provinciale weg…

Verder lezen
Terug naar overzicht