JM 2012/80, RvS 25-04-2012, BW3944, 201102071/1/R1 (met annotatie van H.S. de Vries)

Inhoudsindicatie

Belanghebbende luchtvaartregeling, Niet-indienen zienswijzen verschoonbaar, Bestuurlijke lus, Belanghebbende, Luchtvaart, Helikopterhaven, Helihaven, Zienswijzen, Verschoonbaarheid, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Provinciale Staten van Limburg hebben de Verordening Luchthavens Limburg vastgesteld. Hierin zijn onder meer regels met betrekking tot opstijgen, landen en daarmee verband houdende bewegingen op de grond opgenomen. Het onderdeel voor helihavens is na de terinzagelegging van het ontwerp van de verordening toegevoegd. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Provinciale Staten hebben echter niet aannemelijk gemaakt dat van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht